canli casino tempobet giris casino maxi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
BTA GRUBU ŞİRKETLERİ MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI


KVKK Açık Rıza Onay Formu


Kişisel VerilerinKorunması Başvuru Formu


Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Yönetmeliği


Kişisel Verilerinin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı

Sayın Müşterilerimiz, Misafirlerimiz, Yolcularımız ve İş Ortaklarımız,
07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş., BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., BS Kahve Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş., UTB Lokum ve Şekerleme Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde BTA ERUS Yiyecek İçecek Hizmetleri İnşaat ve Ticaret A.Ş., UTB Gıda Satış Pazarlama A.Ş., BTA Tedarik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve BTA Uluslararası Yiyecek İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle tüm şirketler “BTA Grubu Şirketleri” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK’nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.

BTA Grubu Şirketlerimiz tarafından işletilmekte olan restoran, kafe ve otellerde (“İşletmeler”) yetkili idari makamların karar ve talimatları dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İşletmeler’i ilgilendiren diğer mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak hizmet vermektedir.

Mevzuat’ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla, Hak Sahipleri’nin Kişisel Veriler’inin tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat’ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmakta olduğunu,

Mevzuat ve Havalimanı güvenlik kuralları nedeniyle, İşletmeler içerisinde kapalı devre kamera sisteminin mevcut ve İşletmeler’de bulunan kişilerin sürekli ve düzenli olarak kamera kaydına alınmakta olduğunu,

KVKK kapsamında BTA Grubu Şirketlerimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle BTA Grubu Şirketlerimize iletebileceğinizi; Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak BTA Grubu Şirketlerimize iletebileceğinizi; bunun için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, www.bta.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali TAV Airport Hotel 34149 Yeşilköy İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebileceğinizi veya ilgili formu kvkk_iletisim@bta.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebileceğinizi;

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
BTA Grubu Şirketleri

Merkez : Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali TAV Airport Hotel 34149 Yeşilköy İstanbul

Tel : 444 0 282

Mersis No : 0187014562300018

bodrum escort bodrum escort bodrum escort atasehir escort umraniye escort kadikoy escort kadikoy escort